KADCYLA 100 mg IV inf. çözelti konsantresi için toz içeren flakon Formu

Roche Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Kadcyla formu, Kadcyla rengi, Kadcyla kullanım şekli, Kadcyla kullananlar, Kadcyla şekli, Kadcyla firması bilgilerini içerir.

3.   FARMASÖTİK FORMU

İnfüzyonluk çözelti konsantresi için toz.

Beyaz ila kırık beyaz liyofılize toz.