INNOHEP 20000 IU 0.9 ml 2 kullanıma hazır enjektör Kontrendikasyonları

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Innohep Kontrendikasyonları, Innohep Sakıncaları, Innohep etkileri, Innohep alerji, Innohep kullanım alanları, Innohep zararları, Innohep belirtileri, Innohep kullanım süresi, Innohep kullanım şekli, Innohep etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

- Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlar,

- Halen veya geçmişte immun kaynaklı heparin kullanımına bağlı trombositopeni öyküsü(tip II) olanlar (bkz 4.4),

- Aktif major hemoraji veya major hemorajiye neden olacak durumlar Major hemorajiaşağıdaki 3 kriterden herhangi birinin varlığı olarak tanımlanır:

• Önemli bir yer veya organda meydana gelir (ör. İntrakraniyal, intraspinal,intraoküler, retroperitoneal, intraartiküler, kompartman sendromu ile birlikteperiartiküler, intraartiküler veya intramuskuler)

• Hemoglobin düzeylerinde 20 g/dL veya üzerinde düşüş veya

• 2 veya daha fazla ünite tam kan veya eritrosit ihtiyacına gereksinim vardır

- Septik endokardit

- Nöraksiyal (spinal ya da epidural) anestezi alan hastalarda İNNOHEP (175 IU/kgtedavi dozunda) kontrendikedir.

20.000 anti-Xa IU/ml içeren formülasyonlar sodyum metabisülfit içerdiğinden, bu maddeye karşı alerjisi olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.