INNOHEP 20000 IU 0.9 ml 2 kullanıma hazır enjektör Kullanımı

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.INNOHEP nasıl kullanılır ?

İNNOHEP tam olarak doktorunuzun tarif ettiği şekilde kullanılmalıdır. Eğer emin değilseniz lütfen doktorunuza danışınız.

INNOHEP’in etkilerini değerlendirebilmek için doktorunuz rutin kan tetkiklerini isteyebilir.

İNNOHEP cilt altına yapılmalıdır (subkutan enjeksiyon). İNNOHEP tedavisi sırasında, hematom (bölgesel kan birikmesi) riski nedeniyle diğer ilaçların kas içine uygulanmasındankaçınılmalıdır.

Genel olarak tedavi dozu, günde bir sefer, cilt altı olarak uygulanan 175 IU/kg’dır.

Doktorunuz size doğru dozu ve tedavinizin ne kadar süreceğini söyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu

İNNOHEP deri altına uygulanmalıdır (subkutan enjeksiyon). Kas veya damar içine uygulanmamalıdır.

Tedavinizin ne kadar süreceği doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Uygulamadan önce enjektörün içeriği gözlenmelidir: Eğer bulanıklık veya çökelti varsa kullanılmamalıdır. Çözeltinin renginin depolama esnasında sarıya dönmesi söz konusuolabilir, ancak bu durum solüsyonun kullanılmasına engel değildir, kullanılabilir.

İNNOHEP deri altına uygulanırken aşağıdaki basamaklar takip edilmelidir:

1. Enjeksiyondan önce ellerinizi iyice yıkayınız. Alkollü pamukla enjeksiyon yerininetrafını temizleyiniz ve kendiliğinden kurumasını bekleyiniz.

2. Tüpün ağzındaki renkli kapağı geriye doğru çekerek tüpün ağzını açınız ve tüpüniçindeki enjektörü dışarı çıkarınız (bknz. Şekil A ve B). Uygulamadan önce enjektörüniçeriğini kontrol ediniz: Eğer bulanıklık veya çökelti varsa kullanmayınız. Solüsyonunrenginin depolama esnasında sarıya dönmesi söz konusu olabilir, ancak solüsyon temizve son kullanma tarihini geçmemişse, kullanılabilir. Her bir enjektör bir kezkullanılmalıdır. Güvenlik aparatını iğnedeki koruyucu kapaktan uzaklaştırarak aşağıyadoğru bükünüz.

3. İğnenin üstündeki koruyucu kapağı iğneyi eğmeden dikkatlice çıkarınız. (bknz. ŞekilC). Doktorunuz tarafından önerilen dozu ayarlayınız. Eğer kullanmanız gereken dozşırıngadakinden daha az ise şırıngayı dik olarak yukarı doğru tutunuz ve fazla olanmiktarı pistonu ileri doğru iterek boşaltınız. Eğer tam doz kullanacaksanız şırıngadabulanabilecek olan hava kabarcıklarını dışarı çıkarmaya gerek yoktur.

Şekil C

4. Yazı yazdığınız elinizle, şırıngayı kalem tutar gibi tutunuz. Uygulama yapacağınızbölgedeki bir miktar deri kıvrımını, diğer elinizin işaret ve baş parmakları ile hafifçekavrayınız ve iğneyi dik olarak ( 90o açı ile) deriye batırınız. Uygulamayı yaparkenderiyi tutmaya devam ediniz (bknz. Şekil D).

5. İstenen dozu karın bölgesi, kalçanın dış yüzeyleri, üst kol gibi yağ dokusunun içineyavaşça yapınız. İğneyi çıkartıp deri kıvrımını bırakmadan önce verdiğinizsolüsyonunu dağılması için birkaç saniye bekleyiniz.

6. Sonra iğneyi geri çekerek deri kıvrımını serbest bırakınız. Morarmaya neden olabileceğiiçin ovalama yapmayınız.

7. Eğer kanama olursa temiz bir bezle siliniz. Bir sonraki seferde iğneyi başka bir bölgeyeyapınız.

8. Kullanımdan sonra iğnenin ağzına koruyucu kapağı geçirmeye çalışmayınız. Korumaaparatını orijinal pozisyonuna geri bükün, iğnenin altına gelecektir. Daha sonraaparatın düz yüzeyini sert bir zemine koyun ve iğne aparata kilitlenene kadar aşağıdoğru itiniz. Bu kazara yaralanmaları engelleyecektir. (bakınız şekil F,G )

9. Kullanılan şırıngayı tüpe yerleştirebilir ya da atık kutusuna koyabilirsiniz. Şırınga artıkkorumalıdır. (bakınız şekil H )

Şekil F, G,H

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek fonksiyonları doktorunuz tarafından değerlendirilmeli ve dikkatli kullanılmalıdır. Normal böbrek fonksiyona sahip yaşlı hastalarda doz azaltılmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Orta veya hafif düzeyde böbrek yetmezliği olan hastalarda doz azaltılmasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi <30ml/dk) olan hastalar doktor kontrolü altındakullanmalıdır.

Eğer İNNOHEP’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla INNOHEP kullanırsanız

Eğer doktorunuzun önerdiğinden daha yüksek dozda İNNOHEP kullandıysanız, deri, idrar ve üreme sistemi, mide- bağırsak sistemi, muköz zarlar veya yaralardan kanamalar meydanagelebilir.

Eğer bu kullanma kılavuzunda belirtilenden veya doktorunuzun belirttiğinden daha yüksek dozda İNNOHEP kullandıysanız ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen doktorunuza veya biracil servise başvurunuz.

İNNOHEP’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

INNOHEP'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir gün İNNOHEP uygulamayı unutursanız ertesi gün normal uygulama dozunuzla devam ediniz, dozunuzu artırmayınız. Eğer bir günden fazla uygulamayı unutursanız en kısa sürededoktorunuza başvurunuz.

INNOHEP ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İNNOHEP tedavisi sonlandırıldığında pıhtılaşmayı önleyici etkisi geçecektir. Doktorunuza danışmadan tedaviyi sonlandırmayınız. Eğer başka sorunuz olursa mutlaka doktorunuzadanışınız.