INNOHEP 20000 IU 0.9 ml 2 kullanıma hazır enjektör Etkileşimi

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Innohep etkileşimi, Innohep etken madde, Innohep yardımcı maddeler, Innohep alkol, Innohep etkileşim, Innohep kullananlar, Innohep dozu, Innohep kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Pıhtılaşma sistemini etkileyen ilaçlarla birlikte kullanımda İNNOHEP’in antikoagülan etkisi artabilir; bu ilaçlar pıhtılaşma fonkiyonunu inhibe eden ajanlar (örn. asetilsalisilik asit vediğer non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar) trombolitik ajanlar, vitamin K antagonistleri, aktiveedilmiş protein C, direk faktör Xa ve IIa inhibitörleridir. Bu kombinasyonlardan kaçınılmalıveya dikkatli izlenmelidir (bkz 4.4).