HIPERSAR 40 mg 28 film tablet Yan Etkileri

Ufsa Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Hipersar yan etkileri, Hipersar etkileri, Hipersar zararları, Hipersar belirtileri, Hipersar uyarılar, Hipersar önlemler, Hipersar kilo aldırırmı, Hipersar zayıflatırmı, Hipersar zehirlenmesi, Hipersar cinsellik, Hipersar sorunlar, Hipersar uykusuzluk, Hipersar bağımlılık, Hipersar bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi HIPERSAR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Her hastada görülmese de, aşağıdaki iki yan etki ciddi olabilir:

Çok nadir olarak aşağıdaki alerjik reaksiyonlar rapor edilmiştir:

HİPERSAR tedavisi sırasında kaşıntı ve döküntü ile birlikte yüzde, ağızda ve/veya gırtlakta şişme oluşabilir. Bu durumda HİPERSAR'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz.

Nadiren (yaşlı hastalarda biraz daha fazla olmak üzere) hassas kişilerde HİPERSAR kan basıncının fazla düşmesine sebep olabilir. Bu da şiddetli sersemlik ve bayılmaya neden olabilir. Bu durum oluşursa HİPERSAR'ı kullanmayı durdurunuz, DERHAL doktorunuza bildiriniz ve düz uzanınız.

Kaç hastada görülebileceği ile ilgili size bir fikir vermek için yan etkiler; yaygın, yaygın olmayan, seyrek ve çok seyrek olarak listelenmişlerdir. Sıklıklar aşağıdaki şekilde

Yaygın:

• Sersemlik hissi

• Bulantı

• Hazımsızlık

• İshal

• Karın ağrısı

• İshal ve kusma ile birlikte görülen mide ve barsak enfeksiyonu

• Yorgunluk

• Boğaz ağrısı

• Burun akması veya dolması

• Bronş iltihabı

• Grip benzeri belirtiler

• Öksürük

• Göğüste, sırtta, kemiklerde veya eklemlerde ağrı

• İdrar yollarında enfeksiyon

• Ayak bileklerinde, ayaklarda, bacaklarda, ellerde veya kollarda şişme

• İdrarda kan

• Kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülmüştür:

■ Kanda trigliserid miktarının yükselmesi (hipertrigliseridemi)

■ Kanda ürik asit miktarının yükselmesi (hiperürisemi)

■ Karaciğer ve kas fonksiyon testlerinde artış

Yaygın olmayan:

• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

• Deride kızarıklık

• Göğüste ağrı ve huzursuzluk hissi (anjina) Seyrek:

• Kan testi sonuçlarında potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi (hiperkalemi)

Çok seyrek:

• Baş ağrısı

• Kas krampları ve ağrısı

• Böbrek problemleri

• Halsizlik

• Enerji azlığı

• İyi hissetmeme

• Kusma

• Kaşıntı

• Deri döküntüsü (ekzantem)

• Kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülmüştür

■ Böbrek fonksiyonları ile ilişkili bazı maddelerin miktarlarında artış

■ Pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi olan trombosit sayıısında azalma (trombositopeni)

Yan etkilerin raporlanması

Ciddi allerjik yan etkilere neden olabilir. Bu durumda ilaç kesilerek doktora başvurmak gerekir.
Bulantı, kusma, ishal ya da kabızlık, karın ağrısı seyrekte olsa görülür. Hepatoksik etki potansiyeli vardır. Nadiren de olsa mide ağrısı, mide yanması ve ciltte kızarıklık olabilir. Bu durum ilacın kesilmesi ile düzelir. Serum transaminazlarının düzeyini yükseltir, su ve tuz retansiyonu yapabilir.
Önerilen doz aşıldığı takdirde sinirlilik, sersemlik ve uykusuzluk yapabilir.