HIPERSAR 40 mg 28 film tablet Saklanması

Ufsa Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Hipersar saklanması, Hipersar muhafazası, Hipersar soğuk, Hipersar nem, Hipersar karanlık, Hipersar ambalaj, Hipersar çocuklardan saklanması, Hipersar son kullanma tarihi, Hipersar firması, Hipersar kullanma talimatı, Hipersar üretici firma bilgilerini içerir.

5.HIPERSAR'in saklanması

HIPERSAR 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HIPERSAR'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HIPERSAR'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: UFSA İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. Davutpaşa Cad. No. 12 (34473) Topkapı/İSTANBUL