HIPERSAR 40 mg 28 film tablet Ruhsat Bilgileri

Ufsa Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

6.5.