HIPERSAR 40 mg 28 film tablet İçeriği

Ufsa Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Hipersar içeriği, Hipersar formülü, Hipersar içerik, Hipersar içindekiler, Hipersar yardımcı maddeler, Hipersar bileşenleri, Hipersar Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

HİPERSAR 40 mg film kaplı tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Olmesartan medoksomil 40 mg

Laktoz monohidrat 246.40 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.