HERNOVIR %5 10 gr krem Kullanımı

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.HERNOVIR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

HERNOVİR’in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarını takip edin. HERNOVİR’i, günde 5 kez, gece dozu atlanmak suretiyle yaklaşık 4 saatlik aralıklarla uygulayın. HERNOVİR’i belirtilerin veya enfeksiyonun başlamasından sonra mümkün olduğu kadar erken hasarlı bölgeye uygulayın (kızarıklık veya hastalığın başlayacağına dair sezgi). Tedaviye sonraki belirtilerde de (kabarıklık veya    sıvı dolu kabarcık)    başlayabilirsiniz.

Tedavi herpes labialis için en az 4 gün ve genital    herpes    için de en    az    5    gün    devam

ettirilmelidir. Eğer iyileşme olmazsa, tedaviye 10 gün kadar devam edilebilir.

Uygulama yolu ve metodu

HERNOVİR’den az bir miktar etkilenmiş bölgeye sürün.

Çocuklarda kullanımı

Veri yoktur.

Yaşlılarda kullanımı

Veri yoktur.

Özel kullanım durumları

Veri yoktur.

Eğer HERNOVİR' in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HERNOVIR kullanırsanız

Herhangi bir ters etki beklenmez.

HERNOVİR ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HERNOVIR'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HERNOVIR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayın.