HERNOVIR %5 10 gr krem Etkileşimi

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Hernovir etkileşimi, Hernovir etken madde, Hernovir yardımcı maddeler, Hernovir alkol, Hernovir etkileşim, Hernovir kullananlar, Hernovir dozu, Hernovir kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Klinik olarak önemli etkileşimleri tanımlanmamıştır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Veri yoktur.

Pediyatrik popülasyon: