HERNOVIR %5 10 gr krem Dozu

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Hernovir dozu, Hernovir dozaj, Hernovir doz aşımı, Hernovir uygulama, Hernovir kullanım şekli, Hernovir kullanımı, Hernovir kullanım süresi, Hernovir açmı tokmu, Hernovir nedir, Hernovir ne için kullanılır, Hernovir nasıl kullanılır, Hernovir faydaları, Hernovir etkileri, Hernovir günde kaç kez, Hernovir sabah mı akşam mı, Hernovir fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

HERNOVİR, günde 5 kez, gece dozu atlanmak suretiyle yaklaşık 4 saatlik aralıklarla uygulanmalıdır. HERNOVİR lezyonlara veya enfeksiyonun başlamasından sonra belirmesi beklenen lezyonlara mümkün olduğu kadar erken, tercihen ilk belirtilerde uygulanmalıdır (eritem veya prodrom). Tedavi sonraki belirtilerde de (papül veya blister) başlatılabilir. Tedavi herpes labialis için en az 4 gün ve genital herpes için de en az 5 gün devam ettirilmelidir. Eğer iyileşme olmazsa, tedaviye toplam 10 gün (5+5) kadar devam edilebilir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Veri yoktur.

Uygulama şekli:

Haricen kullanılır.

Pediyatrik popülasyon:

Veri yoktur.

Geriyatrik popülasyon:

Veri yoktur.

Doz aşımı ve tedavisi

500 mg (krem) veya 135 mg (göz merhemi) asiklovir içeren bir tüpünün tamamı ağızdan alınacak olsa bile, bundan dolayı herhangi bir ters etki beklenmez.