HERNOVIR %5 10 gr krem Yan Etkileri

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Hernovir yan etkileri, Hernovir etkileri, Hernovir zararları, Hernovir belirtileri, Hernovir uyarılar, Hernovir önlemler, Hernovir kilo aldırırmı, Hernovir zayıflatırmı, Hernovir zehirlenmesi, Hernovir cinsellik, Hernovir sorunlar, Hernovir uykusuzluk, Hernovir bağımlılık, Hernovir bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi HERNOVIR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa HERNOVİR’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşın duyarlılık reaksiyonları

• Döküntü, deride kaşıntı ya da kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar Yüz, dudaklar, dil ya da vücudun diğer bölümlerinde şişlik Nefes darlığı, hırıltılı solunum ya da solunum güçlüğü Açıklanamayan ateş ve özellikle ayakta dururken bitkinlik

Aşın duyarlılık reaksiyonlan çok seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:    10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın:    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:    100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

görülebilir. Seyrek:    1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek:    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor:    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan yan etkiler:

•    Ciltte geçici yanma veya batma

•    Deride hafif kuruma ve pullanma

•    Kaşınma

Seyrek görülen yan etkiler:

•    Kızarıklık

•    Temas dermatiti (bir tür deri hastalığı)

Yan etkilerin raporlanması

Renal yetmezlik, karaciğer enzimlerinde artma, kan tablosunun bozulması, nörolojik reaksiyonlar, bulantı ve kusma gibi yan etkiler görülebilir.