GRATRYL 3 mg/3 ml IV infüzyon için çözelti içeren 1 ampül Uyarılar

Pharmada Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Gratryl uyarılar, Gratryl zararları, Gratryl önlemler, Gratryl riskler, Gratryl yan etkisi, Gratryl alerji, Gratryl alkol, Gratryl hamileler, Gratryl emzirme, Gratryl araç kullanımı, Gratryl fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uyarılar

GRATRYL barsak hareketlerini azaltabileceğinden, subakut intestinal obstrüksiyon belirtileri olan hastalar, GRATRYL uygulamasını takiben izlenmelidir.

Diğer 5-HT3 antagonisti ile olduğu gibi, GRATRYL kullanan hastalarda EKG değerlerinde QT uzamasını da içeren değişiklikler rapor edilmiştir. Bu değişiklikler minördür ve genel olarak klinik açıdan önemsizdir, proaritmiye işaret etmemiştir. Bununla birlikte, önceden aritmisi veya kardiyak ileti bozuklukları olan hastalarda klinik sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu nedenle, kardiyotoksik kemoterapi alan ve/veya eş zamanlı elektrolit anormallikleri olan kardiyak komorbiditeli hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalannda kullanılmamalıdır.

5-HT3 antagonistleri (ömeğin dolasetron, ondansetron) arasında çapraz duyarlılık bildirilmiştir.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Sağlıklı gönüllülerde test edilen herhangi bir dozda i.v. gran i setren uygulaması sonrası (200 mikrogram/kg'a kadar), istirahat EEG'si (elektroensefalografısi) üzerinde veya psikometrik testler üzerinde klinik olarak anlamlı etkisi gözlenmemiştir. Yapılan çalışmalarda, GRATRYL'in araç ve makine kullanımı üzerine etkisini gösteren herhangi bir veri bulunmamaktadır.