GRATRYL 3 mg/3 ml IV infüzyon için çözelti içeren 1 ampül Yan Etkileri

Pharmada Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Gratryl yan etkileri, Gratryl etkileri, Gratryl zararları, Gratryl belirtileri, Gratryl uyarılar, Gratryl önlemler, Gratryl kilo aldırırmı, Gratryl zayıflatırmı, Gratryl zehirlenmesi, Gratryl cinsellik, Gratryl sorunlar, Gratryl uykusuzluk, Gratryl bağımlılık, Gratryl bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Diğer tüm ilaçlar gibi, GRATRYL yan etkilere neden olabilir, bununla birlikte yan etkiler herkeste görülmeyebilir. Aşağıdaki problem sizin için geçerliyse derhal bir doktora görünmelisiniz:

Çok yaygın: 10 hastadan 1 hastayı veya daha fazlasını etkiler.

• Baş ağnsı

• Kabızlık (konstipasyon). Doktorunuz durumunuzu gözlemleyecektir.

Yaygın: 100 hastadan l'i ile 10'unu etkiler.

• Uyuma problemleri (insomnia)

• Karaciğerinizin işlevlerinde kan testleri ile gösterilen değişiklikler

• ishal (diyare)

Yaygın olmayan: 1000 hastadan l’i ile 10'unu etkiler.

• Deri döküntüleri veya aleıjik deri reaksiyonu veya kurdeşen (ürtiker). Kırmızı, artmış kaşıntılı şişlikler işaretler arasındadır.

• Kalp atışında (ritim) değişiklikler ve EKG’de (kalbin elektriksel kayıtlan) değişiklikler

• Titreme, kas katılığı ve kas çekilmelerini de içeren anormal istemsiz hareketler

Eğer bu yan etkiler ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu, hemşirenizi veya eczacınızı bilgilendiriniz.