GABATEVA 800 mg 50 film tablet Yan Etkileri

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Gabateva yan etkileri, Gabateva etkileri, Gabateva zararları, Gabateva belirtileri, Gabateva uyarılar, Gabateva önlemler, Gabateva kilo aldırırmı, Gabateva zayıflatırmı, Gabateva zehirlenmesi, Gabateva cinsellik, Gabateva sorunlar, Gabateva uykusuzluk, Gabateva bağımlılık, Gabateva bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi GABATEVA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GABATEVA' yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi deri döküntüsü

• Dudak, gözler, burun, ağız ve genital bölgelerde kabartı ve kanamalar Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GABATEVA' ya karsı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne basvurunuz:

• Açıklanamayan morarma/kanama

• Halüsinasyon (sanrı)

• Hareket bozuklukları (nefes almada zorluk, çift görme, anormal göz hareketleri)

• Kulak çınlaması

• Çarpıntı, karın ağrısı

• Pankreatit

• Hepatit, sarılık

• Akut böbrek yetmezliği

• İlacın kesilmesine ilişkin reaksiyonlar (endişe, uykusuzluk, bulantı, ağrı, terleme), göğüs ağrısı

• Diyabetli hastalarda kan glukoz seviyelerinde dalgalanma, karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme

'Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir'. 'Ciddi yan etkiler seyrek görülür'.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın etkiler:

• Viral enfeksiyonlar

• Halsizlik, baş dönmesi, uykuya eğilim (somnolans), ataksi

• Yorgunluk hissi, ateş

Yaygın etkiler:

• Zatürre (pnömoni), solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, enfeksiyon, otit media

• Lökopeni, beyaz kan hücresi sayımında azalma

• Hiperglisemi

• İştahsızlık, iştah artması

• Aksi davranışlar, konfüzyon ve duygusal değişkenlikler, depresyon, anksiyete, sinirlilik, anormal düşünce,

• Baş dönmesi, baş ağrısı, amnezi, konvülsiyon, disartri, uykusuzluk, parestezi, hipestezi, koordinasyon bozukluğu, reflekslerde artış, azalış veya reflekslerin kaybolması, tik

• Görme bozuklukları, bulanık görme, göz zarı iltihabı (konjuktivit), göz titremesi (nistagmus)

• Periferal ödem, vazodilatasyon, hipertansiyon

• Nefes darlığı (dispne), bronşit, faranjit, öksürük, rinit

• Kusma, bulantı, diyare, karın ağrısı, kilo artışı, dispepsi, kabızlık, ağız ve boğaz kuruluğu, dişlerde anormallik, dişeti iltihabı (jinjivit)

• Kaşıntı (prurit), kabartı ve döküntü, akne, yüzde ödem

• Tremor, güçsüzlük, 12 yaşından küçük çocuklarda agresif davranışlar ve aşırı, kısmen kontrolsüz hareketler (hiperkinezi), artralji, miyalji, asteni, ağrı, keyifsizlik sırt ağrısı,

• Ereksiyon olma ya da ereksiyonu sürdürme güçlüğü (impotens), idrar tutamama

• Yürüyüşte anormallik, grip sendromu, asteni, ağrı, keyifsizlik

• Kazara yaralanma, kırık, aşınma

'Bunlar GABATEVA' nın hafif yan etkileridir'.

Yan etkilerin raporlanması