GABATEVA 800 mg 50 film tablet Kullananlar

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.GABATEVA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GABATEVA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Gabapentin veya ilacın içeriğindeki yardımcı maddelere karşı alerjik iseniz (aşırı duyarlılık)

• Yeni başlayan, ani pankreas iltihabı durumunuz var ise

GABATEVA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Böbrek rahatsızlığınız var ise

• Ciddi zihinsel rahatsızlık geçirmiş iseniz

• Epilepsi tiplerinden absans nöbeti ile karma epilepsi nöbetleri geçirdiyseniz

• Psikotik hastalık öyküsü var ise

• Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar alıyorsanız

Aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız, DOKTORUNUZA DANIŞINIZ

• Antiasitler (hazımsızlık tedavisinde kullanılır) gabapentinin etkisini azaltabileceğinden, gabapentinin bir antiasit alındıktan yaklaşık 2 saat sonra kullanılması tavsiye edilir.

• Gabapentin diğer epilepsi ilaçları ile birlikte kullanıldığında oral kontraseptiflerin (doğum kontrol hapları) etkilerini azaltabilir.

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız".

GABATEVA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyeceklerin gabapentinin emilimi ve etkisi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

Hamilelerde yapılan klinik çalışmalar sınırlı olduğundan, hamilelikte kullanımının güvenilirliği henüz saptanmamıştır.

Gabapentin hamile kadınlarda, ilacın anneye sağlayacağı yarar fetüste meydana getireceği potansiyel riskten fazla olduğunda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

Gabapentinin insanlarda anne sütüne geçer. Gabapentinin anne sütü alan bebekler üzerindeki etkisi bilinmediğinden, emzirme süresince Gabapentin kullanımından kaçınılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Gabapentin, araç ve makine kullanımı üzerinde az ya da orta derecede bir etkiye sahiptir. Santral sinir sistemine etki ettiğinden, uyuşukluk, baş dönmesi veya benzer belirtilere neden olabilir ve bu durum araç ve makine kullananlar için tehlikeli olabilir.

Araç ve makina kullanımı

GABATEVA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GABATEVA hidrojenize soya yağı içerir. Eğer fıstık veya soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Yapılan çalışmalarda fenitoin, valproik asit, karbamazepin ve fenobarbital ile gabapentin arasında bir etkileşim gözlenmemiştir.

• Gabapentin, noretindiron ve/veya etinil estradiol içeren oral kontraseptiflerin (doğum kontrol hapları) etkisini bozmaz.

• Simetidin ile birlikte kullanımı, Gabapentin' in renal atılımında klinik açıdan önemli olmayan hafif bir düşüş meydana getirir. Probenesid ile birlikte kullanımında renal atılımda bir değişiklik gözlenmemiştir.

• Gabapentini kediotu, sarı kantaron, kava biberi, gotu kola ve çuha çiçeği gibi bitkisel ürünler ile birlikte kullanmayınız.

• Alkol ile birlikte kullanımı gabapentinin santral sinir sitemi ile ilgili bazı yan etkilerini (somnolans) şiddetlendirebilir. Bu nedenle eş zamanlı kullanmayınız.

• Hazımsızlık veya mide yanması nedeniyle mide asidi giderici ilaç (antiasit) kullanımından sonra iki saat içinde GABATEVA kullanmayınız. Bu durum GABATEVA' nın etki mekanizmasını etkileyebilir.

• Gabapentin bazı laboratuar testlerini etkileyebilir. Eğer idrar testi yapılması gerekirse, gabapentin kullanıldığı belirtilmelidir.