GABATEVA 800 mg 50 film tablet Ruhsat Bilgileri

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Adı: MED-İLAÇ San. ve Tic. A.Ş.

Adres: Bankalar Cad. Bozkurt Han 19/4 34420 Karaköy/İstanbul
Tel:
(0212) 393 14 00

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 19.12.2008 Ruhsat yenileme tarihi:

10.  KÜB’ün YENİLENME TARİHİ