DEGRA 100 mg 4 film tablet Gebelik

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Degra gebelik kategorisi B'dir. Degra hamilelik kategorisi, Degra gebelik kategorisi, Degra emzirme, Degra anne sütüne geçer mi, Degra laktasyon, Degra hamilelerde kullanımı, Degra ve bebek, Degra kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Gebelik kategorisi: B

DEGRA, kadınlarda kullanım için endike değildir.

Gebelik dönemi:

Sıçan ve tavşanlarda yapılan üreme çalışmalarında oral sildenafıl uygulamasını takiben, ilişkili hiçbir yan etki görülmemiştir (Bkz. Bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri).

Gebelik dönemindeki kadınlarda kullanımı ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.

Üreme yeteneği / Fertilite:

Dişi sıçanlara 36, erkek sıçanlara 102 güne kadar, günde 60 mg/kg sildenafıl uygulanması ile (İnsanlarda, erkek cinsiyette gözlenen EAA değerinin 25 katını oluşturan bir dozda) fertilitede azalma görülmemiştir.