CREBROS 0.5 mg/ml 200 ml oral çözelti Saklanması

Santa Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Crebros saklanması, Crebros muhafazası, Crebros soğuk, Crebros nem, Crebros karanlık, Crebros ambalaj, Crebros çocuklardan saklanması, Crebros son kullanma tarihi, Crebros firması, Crebros kullanma talimatı, Crebros üretici firma bilgilerini içerir.

5.CREBROS'in saklanması

CREBROS 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Şişe ilk açıldıktan sonra 25 °C'de saklanmalı ve 3 ay içinde kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Orjinal ambalajında saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CREBROS'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CREBROS'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Berksam İlaç Tic. A Ş. Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 58 89

Üretim Yeri: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL Tel: (+90 212) 534 79 00 Fax: (+90 212) 521 06 44