CEREZYME 200 U infüzyonluk konsantre çözelti için toz içeren 1 flakon Saklanması

Sanofi Pasteur Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cerezyme saklanması, Cerezyme muhafazası, Cerezyme soğuk, Cerezyme nem, Cerezyme karanlık, Cerezyme ambalaj, Cerezyme çocuklardan saklanması, Cerezyme son kullanma tarihi, Cerezyme firması, Cerezyme kullanma talimatı, Cerezyme üretici firma bilgilerini içerir.

5.CEREZYME'in saklanması

CEREZYME 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Açılmamış flakonlar

2°C -°C arası sıcaklıklarda (buzdolabında) saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEREZYME'i kullanmayınız.

Sulandırılmış Solüsyon:

Cerezyme 'ın su ile karıştırılır karıştırılmaz kullanılması önerilmektedir. Flakon içerisinde bulunan bu karışım asla saklanmamalı ve infuzyon torbası veya şişesi (serum) ile derhal seyredilmelidir. Sadece seyreltilmiş olan karışım buzdolabında (2°C - 8°C) ışığa maruz kalmamak şartıyla 24 saat süreyle saklanabilir.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CEREZYME'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Genzyme Europe B.V. Hollanda lisansı ile Sanofı aventis İlaçları Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. No: 193 Levent-İstanbul

Üretim yeri:

GENZYME Corp.

500 Soldiers Field Road Allston, MA 02134 ABD

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

Her bir flakon tek kullanımlıktır. Sulandırma sonrası her bir Cerezyme flakonu 5 mİ’de 200 ünite (mİ’de 40 ünite) imigluseraz içerir.

Hastanın uygulanacak dozaja göre kullanılacak flakon sayısı belirlenerek, flakonlar buzdolabından çıkarılır.

Aseptik teknik kullanılmalıdır.

Sulandırma

Her bir flakon 5.1 mİ enjeksiyonluk su ile, toz ile birden bire karışmasını önlemek amacıyla yavaşça karıştırılarak ve köpük oluşmamasına dikkat edilerek sulandırılır. Elde edilen çözeltinin hacmi 5.3 mİ, pH’ı ise yaklaşık 6.1’dir.

Sulandırma sonrası berrak, renksiz ve yabancı madde içermeyen form alır. Sulandırılmış olan çözelti daha sonra seyreltilmelidir. Çözelti seyreltilmeden önce, her bir flakon yabancı maddeler ve renklenme açısından göz ile kontrol edilir. Yabancı madde içeren veya renklenme görülen flakonlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Sulandırılmış flakonlar hemen seyreltilmeli ve daha sonra kullanım için saklanmamalıdır.

Seyreltme

Sulandırılmış çözelti her mİ’sinde 40 U imigluseraz içermektedir. Sulandırılmış hacim her flakondan tam doz olan 5 ml’nin (200U’ye eşit) geri çekilmesini sağlar. Her flakondan 5 mİ çözelti alınıp geri çekilen çözeltiler birleştirilir. Daha sonra çözeltiler %0.9 NaCl (i.v.) ile 100-200 ml’ye seyreltilir ve yavaşça karıştırılır.

Uygulama

Seyreltilmiş çözeltideki protein parçalarım uzaklaştırmak için, 0.2 jım protein bağlayıcı filtre kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu, imigluserazın etkinliğinde herhangi bir azalmaya sebep olmayacaktır. Seyreltilmiş çözeltinin 3 saat içinde uygulanması tavsiye edilmektedir. %0.9 NaCl (i.v.) ile seyreltilen ürün 2-8°C’de ışıktan korunarak saklandığında 24 saat süresince kimyasal olarak stabildir. Fakat ürünün mikrobiyolojik güvenliği sulandırma ve seyreltme işlemlerinin aseptik olarak yapılmış olmasına bağlıdır.

Cerezyme, herhangi bir koruyucu içermemektedir. Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller, yerel düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır.