ARAVA 10 mg 30 film tablet Saklanması

Sanofi Aventis Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Arava saklanması, Arava muhafazası, Arava soğuk, Arava nem, Arava karanlık, Arava ambalaj, Arava çocuklardan saklanması, Arava son kullanma tarihi, Arava firması, Arava kullanma talimatı, Arava üretici firma bilgilerini içerir.

5.ARAVA'in saklanması

ARA VA 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ARAVA'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ARAVA'i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla, kullanmadığınız ARAVA 'yı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

Sanofi-aventis İlaçları Ltd. Şti. No.: 193 Levent İstanbul Tel: 0212 339 10 00 Faks: 0212 339 10 89

Üretim yeri:

Aventis Pharma Specialites