ALPROSTADIL 20 mcg/ml inf. için konsantre çöz. içeren 1 mlx5 ampül Saklanması

Vem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Alprostadil saklanması, Alprostadil muhafazası, Alprostadil soğuk, Alprostadil nem, Alprostadil karanlık, Alprostadil ambalaj, Alprostadil çocuklardan saklanması, Alprostadil son kullanma tarihi, Alprostadil firması, Alprostadil kullanma talimatı, Alprostadil üretici firma bilgilerini içerir.

5.ALPROSTADIL'in saklanması

ALPROSTADIL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

ALPROSTADİL 2-8 °C de buzdolabında saklayınız, ışığa maruz bırakmayınız. Dondurmayınız, donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız

Serum fizyolojik veya glükoz solüsyonu ile seyreltildikten sonra eğer buzdolabında ve ışıktan korunarak saklanırsa, kullanma süresi 24 saat kadardır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALPROSTADIL'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: VEM İLAÇ San. ve Tic. LTd. Şti.

Yeşilyurt Sokak - 3/2 Çankaya - Ankara /TÜRKİYE Tel: (0312) 427 435 57-58 Fax: (0312) 427 43 59

Üretici: PINT Pharma Ges.m.H., 1210 Viyana / AVUSTURYA