ALPHA D3 0.25 mcg 100 kapsül Kullanımı

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.ALPHA D3 nasıl kullanılır ?

Başlangıç dozu: Yetişkinler ve 20 kg’dan daha büyük çocuklar: Günde 1 mikrogram (1 kapsül)

Hiperkalsemiyi (kanda kalsiyum artışı) önlemek için, dozun biyokimyasal cevaba göre ayarlanması önemlidir.

Hastaların büyük bir çoğunluğu, günde 1 ila 3 mikrogram doza cevap verirler. Günlük devam dozları ise, genel olarak 0.25-2 mikrogram arasındadır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu dozlama şemasına uyunuz. Bu, sizin ALPHA D3’den tam yarar görmenizi sağlar.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan bir miktar su ile yutularak alınır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

(18 yaş altı) 20 kg’dan daha ağır çocuklarda günlük doz 1 mikrogram. 20 kg’dan daha hafif çocuklarda günlük doz kilogram başına 0,05 mikrogram (0,05 mikrogram/kg)

Yaşlılarda kullanımı

(65 yaş ve üzeri) Yaşlılardaki uygulama aynen erişkinlerdeki gibidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek ya da karaciğer yetmezliğiniz durumlarında özel bir kullanım durumu yoktur.

Eğer ALPHA D3’ün etkisinin çok güçlü ve zayıf olduğuna dair bir izlenimiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALPHA D3 kullanırsanız

ALPHA D3 ’den kullanmanız gerekenden fazlasını almışsanız, doktor veya eczacınız ile konuşunuz.

ALPHA D3'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALPHA D3 ile tedavi durdurulduğunda oluşabilecek etkiler

ALPHA D3 tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmez.