ALPHA D3 0.25 mcg 100 kapsül Dozu

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Alpha D3 dozu, Alpha D3 dozaj, Alpha D3 doz aşımı, Alpha D3 uygulama, Alpha D3 kullanım şekli, Alpha D3 kullanımı, Alpha D3 kullanım süresi, Alpha D3 açmı tokmu, Alpha D3 nedir, Alpha D3 ne için kullanılır, Alpha D3 nasıl kullanılır, Alpha D3 faydaları, Alpha D3 etkileri, Alpha D3 günde kaç kez, Alpha D3 sabah mı akşam mı, Alpha D3 fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Osteoporoz dışında bütün endikasyonlar için başlangıç dozajı Yetişkinler ve 20 kg 'dan fazla vücut ağırlığı olan çocuklarda: 1 mcg / gün Yaşlılarda : 0.5 mcg / gün 'dür. Osteoporozda başlangıç dozajı. 0.5 mcg / gün' dür. Alpha D3 20 kg vücut ağırlığından hafif çocuklar için tavsiye edilmez. Alpha D3 dozajı hiperkalsemiyi önlemek amacıyla biyokimyasal cevaba uygun olarak ayarlanmalıdır. Cevabın parametleri plazma kalsiyum seviyeleri, alkalin fosfataz, paratiroid hormon ve radyografik ve histolojik bulguları kapsar. Plazma kalsiyum seviyeleri başlangıçta haftalık periyotlarla ölçülmelidir. Alpha D3' ün günlük dozu 0.25 - 0.5 mcg' lik kademelerle yükseltilebilir. Doz stabilize edildikten sonra ölçümler 2 - 4 haftada bir yapılabilir. Yetişkin hastaların çoğu 1 - 3 mcg / gün dozuna cevap verirler. Biyokimyasal ve radyolojik olarak kemik iyileşmesi bulgusu olduğunda (ve hipoparatiroid hastalarda normal plazma kalsiyum seviyelerine ulaşıldığında ) doz toleransı genellikle azalır. İdame dozu genellikle 0.25 - 1 mcg /gün hudutları içerisindedir. Hiperkalsemi meydana geldiğinda Alpha D3 plazma kalsiyumu normale dönene kadar kesilir ( yaklaşık bir hafta ) ve kullanılan son dozun yarısı kullanılarak tedaviye tekrar başlanır. Sürekli olarak barbitürat veye diğer antikonvülsanlardan alan hastalar Alpha D3' ün daha yüksek dozlarına ihtiyaç gösterebilirler. Renal osteodistrofi: Alpha D3 ile tedavinin öncesinde ve esnasında hiperfosfatemiyi önlemek amacıyla fosfat bağlayıcı ajanlar düşünülmelidir. Uzamış hiperkalsemi renal fonksiyonların yükünü arttıracağı için kronik renal yetmezliği olan hastalarda sık plazma kalsiyum ölçümleri yapmak özellikle önemlidir. Relatif olarak yüksek başlangıç plazma kalsiyum seviyeleri olan hastalar alfakalsidole sıklıkla cevapsız olan otonomöz hiperparatiroidzme sahip olabilirler. Bu gibi durumlarda diğer tedavi edici önlemler endikedir. Hiperparatiroldizm: Paratiroidektomi yapılacak primer veya tersiyer hiperparatiroidizmli hastalarda Alpha D3 ile pre - operatif 2- 3 haftalık tedavi, pre - operatif hiperkalsemiyi artırmadan kemik ağrısı ve myopatiyi hafifletir. Bu tür uygulama post - operatif hiperkalsemi riskinide azaltır. Alpha D3 ile tedaviye plazma alkalin fosfataz seviyeleri normale düşünceye veya hiperkalsemi oluşuncaya kadar devam edilmelidir. Hipoparatiroidizm: Ana Vitamin D' ye cevabın aksine olarak Alpha D3 ile düşük plazma kalsiyum seviyeleri relatif olarak çabukça normale gelir. Ciddi hipokalsemi Alpha D3' ün yüksek dozları ( 3 - 5 mcg ) ve kalsiyum suplemanı ile daha süratli olarak düzelir. Nutrisyonel ve malabsorbtif raşitizm ve osteomalasi: Nutrisyonel raşitizm ve osteomalasi Alpha D3 ile hızla tedavi edilebilir. Ana vitamin D' nin i . m. Veya i .v . yüksek dozlarına cevap veren malabsorbtif osteomalasi de Alpha D3' ün küçük oral dozlarına cevap verir. Psödo defisiyans ( vitamin D' ye bağımlı tip ) raşitizm ve osteomalasi: Ana vitamin D' nin yüksek dozlarının gerektiği bu durum nutrisyonel vitamin D eksikliğinde olduğu gibi Alpha D3' ün etkili dozlarına cevap verir. Hipofosfatemik vitamin D' ye rezistan raşitizm ve osteomalasi: Bu durumda yapılan ana vitamin D tedavisi ve fosfat suplemantasyonu doyurucu değildir. Normal dozlarda Alpha D3 ile tedaviyi myopatiyi azaltır ve kalsiyum ve fosfat retansiyonunu yükseltir. Bazı hastalarda fosfat suplementasyonu gerekebilir. Osteoporoz: Kalsiyum malabsorbsiyonu osteoporozun yaygın bir özelliğidir. Düşük 1,25 (OH ) 2 D3 seviyeleri eşliğinde intestinal kalsiyum absorbsiyonundaki azalma alfakalsidolün küçük, muhtemelen fizyolojik dozları (0,5 cmg) ile normalleştirilebilir. Düzelmiş kalsiyum absorbsiyonu üriner kalsiyumdaki artışla beraberdir. Bu artış alfakalsidol dozu ve diyetle alınan kalsiyumun miktarına bağlıdır. Diyetle alımın yetersiz olduğu açıkça belli olmadıkça osteoporotik hastalarda kalsiyum suplemantasyonu tavsiye edilmez. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ Hiperkalsemi Alpha D3'ün kesil