ALPHA D3 0.25 mcg 100 kapsül Kullananlar

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.ALPHA D3 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALPHA D3'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık
 • Hiperkalsemi (kan kalsiyum düzeyinin yüksekliği)
 • Hiperfosfatemi (hipoparatiroidizmle oluşan hariç)
 • Hipermagnezi (kan magnezyum düzeyinin yüksekliği)
 • varsa kullanmayınız.

  ALPHA D3'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  ALPHA D3 kalsiyum ve fosfatın intestinal absorpsiyonunu yükseltir ve bu nedenle özellikle renal yetersizliği olan hastalarda serum kalsiyum ve fosfatının kontrolü gereklidir. ALPHA D3 ile tedavi sırasında, her üç ayda bir düzenli plazma ve idrar (24 saatte toplama) kalsiyum seviyeleri kontrol edilmelidir. ALPHA D3 tedavisi kalsiyum, fosfat, alkalin fosfataz, magnezyum ve kreatinin seviyeleriyle birlikte diğer biyokimyasal parametrelerin düzenli olarak izlenmesini gerektirebilir ve sadece uygun izleme imkanı mevcutsa reçete edilmelidir.

  ALPHA D3 ile tedavi esnasında hiperkalsemi veya hiperkalsiüri meydana gelirse tedavinin plazma kalsiyum seviyeleri normale dönünceye kadar kesilmesi (yaklaşık 1 hafta) durumu hızla düzeltir. Durum düzeldikten sonra kullanılan son dozun yarısı kullanılarak tedaviye yeniden başlanabilir. Hiperkalsemi esnasında kalsiyum suplemantasyonu durdurulmalıdır.

  Kemik lezyonlarının iyileşmesi sıklıkla ALPHA D3 gereksinimini azaltır. Bu gibi durumlarda uygun doz ayarlaması yapılmazsa hiperkalsemi gelişebilir.

  Özellikle renal kalküli geçmişi olan hastalarda ALPHA D3 dikkatli uygulanmalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ALPHA D3'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Aç veya tok karnına alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Ancak doktorunuz tarafından gerekli görülür ise kullanılmalıdır.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Ancak doktorunuz tarafından gerekli görülür ise kullanılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  ALPHA D3’nın araç ve makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilinen hiçbir bilgi yoktur.

  ALPHA D3'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ALPHA D3 az miktarda (her bir kapsül 100 mg’dan daha az) etanol (alkol) içerir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Barbitürat (sakinleştirici, uyku verici ve nöbet tedavisinde kullanılan, merkezi sinir sistemine etkili ilaç grubu) veya diğer antikonvülsan ilaçlar (nöbet giderici) kullanan hastalarda, istenen etkinin görülebilmesi için daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir.

  Mineral yağ (uzun süreli) kolestiramin, kolestipol, sukralfat ve yüksek miktarda alüminyum içeren antasidlerin alınması ALPHA D3‘ün absorpsiyonunu azaltabilir.

  Kronik renal diyalize tabi olan hastalara magnezyum içeren antasid veya laksatifler ALPHA D3 ile birlikte verilirken dikkat edilmelidir, bu tarz kullanım hipermagnezemi gelişmesine neden olabilir.

  ALPHA D3’ün kalsiyum içeren preparasyonlar veya tiyazid diüretikler ile birlikte kullanımı hiperkalsemi riskini yükseltir.

  Alfakalsidolün D vitamininin potent bir derivesi olması nedeniyle ALPHA D3 tedavisi süresince vitamin D ve analoglarının kullanılması önlenmelidir. Bu tarz kullanımda additif etkiler ve hiperkalsemi meydana gelebilir.

  ALPHA D3 ile birlikte digitalis alan hastalar, hiperkalseminin kardiyak aritmileri presipite etmesi nedeniyle iyi bir şekilde gözlenmelidir.