ALDOLAN 100 mg/2 ml 25 ampül Zararları

Liba Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Aldolan zararları, Aldolan önlemler, Aldolan riskler, Aldolan uyarılar, Aldolan yan etkisi, Aldolan istenmeyen etkiler, Aldolan cinsel, Aldolan etkileri, Aldolan tedavi dozu, Aldolan aç mı tok mu, Aldolan hamilelik, Aldolan emzirme, Aldolan alkol, Aldolan kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Advers etkiler çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100), seyrek (>1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) olarak listelenmiştir.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (ekzantem).

Çok seyrek:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (şok)

Sinir sistemi hastalıkları

Petidin sıklıkla vertigo ve konfüzyona neden olur. Diğer olası nörolojik yan etkiler: sedasyon, sersemlik, algılama bozukluğu, paradoksal ajitasyon, mizaç değişikliği, öfori, uykusuzluk, baş ağrısı, tremor, görme bozukluğu, miyozis (hızlı iv uygulamadan sonra); çok nadir psikoz vakaları.

Yüksek petidin dozlan, miyokloni, hipenefleksi ve konvülsiyonlan indüklüyebilir. Bir parkinsonizm vakası bildirilmiştir.

Kardiyak hastalıkları

Bilinmiyor:

Taşikardiye eşlik eden hipotansiyon, petidin ile diğer opioid maddelerle olandan daha fazla sıklıkla gözlenmiştir. Diğer kardiyovasküler yan etkiler bradikardi, asistoli, bayılmayı içermektedir.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Eşdeğer analjezik dozlarda, petidin, sıklıkla morfine eşit bir şekilde belirgin solunum depresyonuna yol açar (yeni doğanlarda da). Özellikle hızlı i.v. uygulamadan sonra bronkospazm ortaya çıkabilir. Öksürük merkezi inhibe olabilir.

Gastrointestinal hastalıklar

Bilinmiyor:

Ağız kuruluğu, iştahsızlık; bulantı, kusma, hıçkınk (hızlı i.v. uygulamadan sonra), gastrointestinal düz kas tonusunda artma: spastik konstipasyon, ileus.

Hepato-biliyer hastalıklar

Seyrek:

Amilaz ve lipaz düzeylerinde artışlar, transaminazlarda artışlar.

Bilinmiyor:

Safra ve pankreas kanallannın şiddetli kasılmalan.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Seyrek:

Aşırı terleme, sıcaklama hissi, aşın terleme, sıcaklama hissi (özellikle hızlı i.v. uygulama ile).

Böbrek ve idrar hastalıkları

Bilinmiyor:

İdrar retansiyonu.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Bilinmiyor: