ALDOLAN 100 mg/2 ml 25 ampül Saklanması

Liba Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Aldolan saklanması, Aldolan muhafazası, Aldolan soğuk, Aldolan nem, Aldolan karanlık, Aldolan ambalaj, Aldolan çocuklardan saklanması, Aldolan son kullanma tarihi, Aldolan firması, Aldolan kullanma talimatı, Aldolan üretici firma bilgilerini içerir.

5.ALDOLAN'in saklanması

ALDOLAN ’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALDOLAN'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Liba Laboratuarları A.Ş., Otağtepe Cad. No:5 Kavacık, 34810 İstanbul Üretici:

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi Genelde deri altına ve kas içine 2 mİ.

Gerektiğinde doz 3 saatlik aralıklarla tekrarlanır (doğumda, 24 saat içinde 8 mİ’den fazla verilmez). Akut ağrılarda ve koliklerde, yavaş bir şekilde (1-2 dakikanın üzerinde) 1-2 mi i.v. enjekte edilir; ampul içeriği, 10 mİ %10 dekstroz ve serum fizyolojik içinde dilüe edilebilir. Günlük toplam doz 500 mg’ı aşmamalıdır.

Hipo- veya hipertiroidizmli hastalarda, karaciğer, böbrek veya böbrek üstü bezi yetmezliği, prostat hipertrofısi olanlarda veya şoklu hastalarda ve yaşlı ve zayıf hastalarda (paradoksal reaksiyon riski) daha düşük dozlar endikedir.

Uygulama şekli

Parenteral kullanım (genelde s.c. veya i.m., ayrıca istisna vakalarda i.v. uygulama).