ALDOLAN 100 mg/2 ml 25 ampül Kullanımı

Liba Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.ALDOLAN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ALDOLAN tedavisi bir hastanede yapılmalıdır!!!

Doktorunuz uygun kullanım ve uygulama sıklığını belirleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu

Genelde deri altına ve kas içine uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda doz daha düşüktür.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı ve zayıf hastalarda daha düşük dozlar kullanılır.

Özel kullanım durumları

Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

Karaciğer, böbrek veya böbrek üstü bezi yetmezliğinde daha düşük dozlar kullanılır.

Eğer ALDOLAN ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALDOLAN kullanırsanız

ALDOLAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer aşın dozda aldıysanız doktorunuza söyleyiniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

ALDOLAN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALDOLAN ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacı doktorunuz bırakmanızı söyleyene kadar bırakmayınız.

Tedavinin ani kesilmesi yoksunluk belirtilerine neden olur.