ZOLTEM 2ml 4 mg 1 ampül Kullananlar

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.ZOLTEM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZOLTEM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Ondansetron veya ZOLTEM’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı(alerjik) iseniz

ZOLTEM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Granisetron gibi diğer selektif 5-HT3 reseptör antagonistlerine (bulantı ve kusmayı önleyen bir ilaç grubu) karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz

• Bağırsaklarınızda tıkanma ya da ciddi kabızlık şikayetleriniz varsa

 • Hamileyseniz veya yakın zamanda hamile kalmayı düşünüyorsanız
 • Emziriyorsanız
 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa
 • Kalp atımında düzensizlik (aritmi) içeren kalp problemleriniz varsa.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ZOLTEM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Veri yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer ZOLTEM kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Herhangi bir etki göstermesi olası değildir.

  ZOLTEM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer fenitoin, karbamazepin ve rifampisin etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, ZOLTEM’in etkisi azalabilir.

  Eğer tramadol etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, ZOLTEM bu ilacın ağrı kesici etkisini azaltabilir.

  Kalp üzerinde yan etkileri olan ilaç kullanıyorsanız, kalp atımı düzensizliği (aritmi) gelişme riski artabilir.