ZOLTEM 2ml 4 mg 1 ampül Yan Etkileri

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Zoltem yan etkileri, Zoltem etkileri, Zoltem zararları, Zoltem belirtileri, Zoltem uyarılar, Zoltem önlemler, Zoltem kilo aldırırmı, Zoltem zayıflatırmı, Zoltem zehirlenmesi, Zoltem cinsellik, Zoltem sorunlar, Zoltem uykusuzluk, Zoltem bağımlılık, Zoltem bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZOLTEM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu ilaç, kullanan hastaların büyük bir çoğunluğunda herhangi bir probleme neden olmamıştır.

Aşağıdakilerden biri olursa ZOLTEM’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları. Belirtileri;

 • Ani hırıltılar ve çene ağrısı ya da çene gerginliği.
 • Göz kapakları, yüz, dudaklar, ağız ya da dilde şişme.
 • Yumrulu deri döküntüsü ya da vücudun herhangi bir yerinde ürtiker.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZOLTEM'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın görülen yan etkiler:
 • Baş ağrısı
 • Yaygın görülen yan etkiler:
 • Hararet veya sıcak basması hissi
 • Kabızlık
 • Sisplatin isimli bir ilaçla birlikte alıyorsanız karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerinizdedeğişiklik olabilir, aksi takdirde yaygın olmayan bir yan etkidir.
 • Yaygın olmayan yan etkiler:
 • Hıçkırık
 • Kan basıncı düşüklüğü, halsizlik
 • Yavaş ya da düzensiz kalp atımları
 • Göğüs ağrısı
 • Nöbetler
 • Vücutta normalde olmayan hareketler veya sallanma
 • Karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerde değişiklik
 • Seyrek görülen yan etkiler:
 • Baş dönmesi ya da sersemlik
 • Bulanık görme
 • Kalp ritminde bozulma (Bazen ani bilinç kaybına neden olabilir.)
 • Çok seyrek görülen yan etkiler:
 • Görmede azalma veya genellikle 20 dakika içinde ortadan kalkan geçici görme kaybı
 • Yan etkilerin raporlanması

  Konstipasyon, baş ağrısı, başta ve epigastriumda sıcaklık ve kızarıklık duygusu, bazen geçici, asemptomatik aminotransferaz artışları, nadiren anafilaksi de dahil aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabilir.