ZOLTEM 2ml 4 mg 1 ampül Dozu

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Zoltem dozu, Zoltem dozaj, Zoltem doz aşımı, Zoltem uygulama, Zoltem kullanım şekli, Zoltem kullanımı, Zoltem kullanım süresi, Zoltem açmı tokmu, Zoltem nedir, Zoltem ne için kullanılır, Zoltem nasıl kullanılır, Zoltem faydaları, Zoltem etkileri, Zoltem günde kaç kez, Zoltem sabah mı akşam mı, Zoltem fazla alınırsa bilgilerini içerir.

· Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın önlenmesinde: Zoltem Ampul ün I.V. yolla tatbik edilirken önerilen dozajı, 32 mg’lık tek doz veya üç kez 0.15 mg/kg’dır. Emetojenik kemoterapi tatbikinden 30 dakika önce başlamak üzere, 32 mg’lık tek dozun uygulaması 15 dakikalık yavaş infüzyon şeklinde yapılmalıdır. Önerilen infüzyon hızının artırılmaması gerekmektedir. Üç dozluk rejim tercih edildiğinde yine ilk dozun emetojenik kemoterapi tatbikinden 30 dakika önce başlatılıp 15 dakikalık infüzyon şeklinde yapılması gerekir. Takip eden 0.15 mg/kg’lık diğer iki dozun ilk dozdan sonraki 4. ve 8. saatlerde tatbik edilmesi gereklidir. Zoltem Ampul enjeksiyonunun tatbiki 50 ml’lik % 5 Dekstroz çözeltisi veya % 0.9 Sodyum klorür çözeltisi ile seyreltildikten sonra yapılır. 4-18 yaşları arasında olan çocuklarda kullanım şekli olarak üç kez 0.15 mg/kg doz önerilmektedir. 3 yaş ve altındaki çocuklarda kullanımı için eldeki veriler henüz yeterli değildir. · Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde: Erişkinler için I.V. yolla tatbik edilen Zoltem Ampul dozu anestezi indüksiyonunun hemen öncesinde uygulanan 4 mg’dır. Bu uygulamaya alternatif olarak; bu kez ameliyatın hemen sonrasında ve aynı dozda (= 4 mg I.V.) Zoltem infüzyonu, eğer hastada bulantı ve kusma gelişmiş ise tatbik edilir. Uygulama süresinin 30 saniyeden kısa olmaması; tercihen 2-5 dakikada yavaş infüzyon yöntemiyle uygulanması gereklidir. Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde kullanılan Zoltem Ampul enjeksiyonunun seyreltilmesine gerek yoktur. 2-12 yaşları arasında olan çocuklarda I.V. yolla tatbik edilen Zoltem Ampul dozu 40 kg ve altındakilerde tek uygulamada 0.1 mg/kg olmalı; 40 kg’ın üstündeki çocuklarda ise yine tek uygulamada 4 mg tatbik edilmelidir. Uygulama süresinin 30 saniyeden kısa olmaması; tercihen 2-5 dakikada yavaş infüzyon yöntemiyle uygulanması gereklidir. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı ile ilgili mevcut veriler henüz yeterli değildir. · Renal fonksiyon yetmezliği olan hastalar: Bu hasta grubu üzerinde yeterli çalışma yapılmamıştır. · Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar: Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda emetojenik kemoterapi tatbikinden 30 dakika önce başlayıp en az 15 dakikada uygulanmak üzere tek doz 8 mg ondansetron kullanımı önerilmektedir. Kemoterapinin ilk günü için önerilen bu dozun aşılmaması gereklidir. Kemoterapinin devam etmesi halinde ilerdeki günler için kullanım ile ilgili henüz deneyim mevcut değildir. Not: Parenteral uygulanan ilaçların çökelti varlığı ve renk değişikliği yönünden her uygulama öncesi gözle kontrol edilmesi gerekir. Uyarı: Bazen, dik pozisyonda depo edilmiş olan ampullerin alt bölümlerinde ondansetron çökeltisi görülebilir. İlacın etkinlik ve güvenilirliğini hiçbir şekilde etkilemeyen bu durumda yapılması gereken ampulün kuvvetlice çalkalanmasıdır.