ZIAGEN 300 mg 60 film tablet Farmasötik Özellikleri

GlaxoSmithKline Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Tablet çekirdeği:

Mikrokristal selüloz Sodyum nişasta glikolat Magnezyum stearat Koloidal susuz silika

Tablet Kaplaması

Triasetin

Metilhidroksipropilselüloz Titanyum di oksit Polisorbat 80 Sarı demir oksit

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği yoktur.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

30° C’nin altında oda sıcaklığında saklamalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Polivinil klorür/Alüminyum folyo blisterde, karton kutu içinde bulunmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Tüm kullanılmayan ürün ve atık maddeler “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir.

ZİAGEN HASTA UYARI KARTI

1. YÜZ

ZORUNLU GLOBAL AMBALAJ BİLEŞENLERİ

_Uyan Kartı_

ÖNEMLİ UYARI KARTI

   TM

ZIAGEN (abakavir sülfat) tabletleri Bu kartı her zaman yanınızda bulundurunuz

ZİAGEN ile tedavi edilen hastalarda kullanıma devam edilirse hayatı tehlikeye sokabilecek aşırı duyarlılık reaksiyonu (ciddi alerjik reaksiyon) gelişebilir. ZİAGEN kullanımını bırakıp bırakmamanız konusunda tavsiye için hemen doktorunuz ile temasa geçiniz.

1)    Deri döküntünüz varsa VEYA

2)    Aşağıdaki gruplardan en az ikisine ait belirtilerden biri veya daha fazlasının varlığı halinde

-    Ateş

-    Nefes darlığı, boğazda ağrı veya öksürük

-    Bulantı, kusma, ishal veya karın ağrısı

-    Şiddetli yorgunluk veya ağrı, genel hastalık hissi

Eğer bu reaksiyon nedeniyle ZİAGEN’i kullanmayı kestiyseniz, birkaç saat içinde kan basıncında hayatı tehdit edici azalmaya veya ölüme neden olabileceğinden ZİAGEN’i veya abakavir içeren başka bir ilacı (TRIZIVIR ve TRRJMEQ gibi) ASLA tekrar ALMAYINIZ.

(kartın arka yüzünü çeviriniz)

2. YUZ

Aşırı duyarlılık reaksiyonu geliştiğini düşünüyorsanız, DERHAL doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzun adı ve irtibat numarasını aşağıya yazınız:

Adı:...................................................... Tel:....................................

Doktorunuza ulaşamamanız durumunda, zaman kaybetmeden size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.