VINCRISTINE-TEVA 1 mg 1 flakon Kullananlar

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.VINCRISTINE-TEVA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VINCRISTINE-TEVA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

VINCRISTINE-TEVA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Ruh veya sinir hastalığınız var ise

• Karaciğer rahatsızlığınız var ise

• Radyoterapi tedavisi görüyorsanız

• Nefes almada problemleriniz var ise

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VINCRISTINE-TEVA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

VİNCRİSTİNE-TEVA" nın yiyecek veya içeceklerle olan bir etkileşimi bilinmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VİNCRİSTİNE-TEVA, hamile kadınlarda bebek için potansiyel zararlara neden olabilir. İnsanlarda VİNCRİSTİNE-TEVA "nin kullanımına ilişkin yeterli bilgi mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar hamilelikte zararlı etkilerin bulunduğunu göstermiştir.

VİNCRİSTİNE-TEVA. kadınlarda hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Vİnkristİn" in insanlarda süte geçip geçmediği bilinmediğinden Vinkristin kullanan anneler emzirmeye son vermelidir.

Araç ve makina kullanımı

Araç veya makine kullanmanızı etkileyecek bir yan etki gördüğünüzde araç veya makine kullanımına son veriniz.

VINCRISTINE-TEVA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VİNCRİSTİNE-TEVA' nın içeriğinde mannitol bulunmaktadır ancak kullanım yolu ve dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

VİNCRİSTİNE-TEVA içeriğinde 1 mmol' den daha az sodyum içermektedir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Vinkristin sülfat ile diğer ilaçların kullanımında özen gösterilmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki ilaçlar ile beraber kullanımı vinkristin sülfatın yan etkilerini daha kötüleştirebilir,

• Allopurinol (ilaç gut tedavisinde kullanılır)

•    Piridoksin (B6 vitamini)

•    tzoniazid (ilaç tüberküloz    tedavisinde kullanılır)

•    Mitomisin- C (anti kanser    ilaç)

• İtrakonazol (mantar enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır)

• L- asparaginaz (bazı kanser türlerinin tedavisinde kutlanılır)

•    Bazı kanser ilaçları (platin    içerenler) İşitme ve denge    sorunlarına    neden    olabilir.

•    İdrar ile atılımda problem    yaratan ilaçlar ile beraber kullanılmamalı.    Tedaviden

önce bu ilaçların kullanımına son verilmelidir.

• Fenitoin (sara tedavisinde kullanılır) ile vinkristin sülfatın beraber kullanımında fenitoin etkisini göstermeyebilir. Kandaki Fenitoin düzeyleri takip edilmelidir.

• Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır) ile vinkristin sülfatın beraber kullanımında Metotreksat etkisini göstermeyebilir.