VINCRISTINE-TEVA 1 mg 1 flakon Yan Etkileri

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Vincristine yan etkileri, Vincristine etkileri, Vincristine zararları, Vincristine belirtileri, Vincristine uyarılar, Vincristine önlemler, Vincristine kilo aldırırmı, Vincristine zayıflatırmı, Vincristine zehirlenmesi, Vincristine cinsellik, Vincristine sorunlar, Vincristine uykusuzluk, Vincristine bağımlılık, Vincristine bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi VINCRISTINE-TEVA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler, VİNCRİSTİNE-TEVA kullanıyorsanız görülebilir ve bu nedenle belirli önlemlere ve tedavilere ihtiyaç duyabilirsiniz.

Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:

-çok yaygın % 10 + (10’da l'den fazla)

- yaygın > % 1 ve < % 10 (10’da 1 ’den az, fakat 100‘de 1 ’den fazla)

- yaygın değil % 0.1 'den % I 'e ( 1 OO'de 1 ’den az, fakat 1 OOO'de 1 'den fazla)

- seyrek % 0.00l'den % 0.1’e (1 OOO'de l'den az. fakat 10.OOO'de l’den fazla)

- çok seyrek % 0.0 l’e kadar ( 10.000'de 1 'den az)

- bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilmiyor)

• Çok yaygın % 10 + (10’da l'den fazla)

Saç dökülmesi (Alopesi)

• Yaygın -> % 1 ve < % 10 (10’da l’den az, fakat 100’de l’den fazla)

Lökopeni (akyuvar sayısında azalma), trombositopeni (trombosit- kan pulcuğu sayısında azalma).

Çene, farenks, parotid bezi, kemik, sırt, kol, bacak ve kas ağrıları. Yüksek veya düşük tansiyon.

Kabızlık, kilo kaybı, bulantı, kusma, ağızda ülserasyon, diyare, mide krampları, anoreksi (iştahsızlık).

Deride kızarıklık.

• Seyrek % 0.001’den % 0.1 ’e (1000'de l’den az, fakat 10.000’de l’den fazla)

Vinkristin içeren kemoterapi rejimlerinde nadiren anafilaksi, kızarıklık, ödem gibi aleıjik tipte reaksiyonlar belirlenmiştir.

• Çok seyrek % 0.01’e kadar ( 10.000'de l’den az)

Uygunsuz antidiyaretik hormon sekresyonu tespit edilmiştir. Hiponatremi (kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi) mevcudiyetinde yüksek üriner sodyum itrahı oluşmuştur.

• Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilmiyor)

Özellikle mitomisin- C ile kombine kullanıldığında akut nefes darlığı ve ciddi solunum problemlerine neden olan bronkospazm (bronşların daralması, bronşların spazmı) görülebildiği bildirilmiştir.

Yürümede zorluk, kaslarda zayıflık, konuşmada zorluk, yorgunluk, görme uzaklığında kötüleşme, anormal göz hareketleri, kasılmalar.

Bazı çocuklarda havale (konvülsiyonlar) ve koma hali izlenmiştir, geçici kortikal körlük ve optik atrofi belirtilmiştir. Hastada genellikle yüksek tansiyonla birlikte konvülsiyon görülmüştür.

Bağırsak tıkanması (paralitik ileus). bağırsakta kangren (intestinal nekroz) ve/veya perforasyon (delinme), iştah kaybı.

Düşük sodyum seviyeleri (hiponatremi), idrar yapamama (üriner retansiyon), aşın miktarda idrar yapma (poliüri), ağrılı idrar yapma (disüri)

Baş ağrısı, ateş, ağrı (çene, boğaz, boyun, kemik veya kas içerebilir)

Yan etkilerin raporlanması