VASOXEN PLUS 5/12.5 mg 28 film tablet İçeriği

Ulagaylar Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Vasoxen Plus içeriği, Vasoxen Plus formülü, Vasoxen Plus içerik, Vasoxen Plus içindekiler, Vasoxen Plus yardımcı maddeler, Vasoxen Plus bileşenleri, Vasoxen Plus Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

VASOXEN® PLUS 5/12.5 mg film tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin maddeler:

Nebivolol 5 mg

(nebivolol hidroklorür olarak: 2.5 mg SRRR-nebivolol ya da d-nebivolol ve 2.5 mg RSSS-nebivolol ya da 1-nebivolol)

Hidroklorotiyazid 12.5 mg

Laktoz monohidrat 129.25 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.