VASOXEN PLUS 5/12.5 mg 28 film tablet Kullanımı

Ulagaylar Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.VASOXEN PLUS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

VASOXEN PLUS’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Günde 1 tablet VASOXEN PLUS’ı bir miktar su ile ve tercihen günün aynı saatinde alınız.

Uygulama yolu ve metodu

VASOXEN PLUS öğünlerden önce, öğünler sırasında veya sonrasında alınabilir ancak alternatif olarak öğünlerden bağımsız olarak da alabilirsiniz.

Çocuklarda kullanımı

Çocuk ve ergenlerde bu ilacın kullanımıyla ile ilgili yeterli veri olmaması nedeniyle, çocuk ve ergenlerde VASOXEN PLUS kullanımı tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı

75 yaşın üzerindeki hastalar için sınırlı veri bulunmaktadır, 75 yaşın üzerindeyseniz bu ilacı dikkatli kullanınız.

Böbrek/karaciğer yetersizliği:

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Eğer VASOXEN PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VASOXEN PLUS kullanırsanız

VASOXEN PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VASOXEN PLUS doz aşımında en sık görülen belirtiler ve bulgular aşağıdadır:

Çok yavaş kalp atımı (bradikardi), muhtemel baygınlık hissi ile birlikte kan basıncında düşüş (hipotansiyon), astımda olduğu gibi solunum sıkıntısı (bronkospazm), akut kalp yetmezliği, aşırı idrar yapma ve dehidrasyon, bulantı ve uyku hali, kas spazmı, kalp ritim bozuklukları (özellikle dijital ya da kalp ritim sorunları için kullanılan ilaçlar alıyorsanız).

VASOXEN PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

VASOXEN PLUS dozunu zamanında almayı unutup, almanız gereken zamandan kısa bir süre sonra hatırlarsanız o günkü dozu her zamanki gibi alınız. Ancak unutulan dozun üzerinden çok zaman geçmişse (örneğin birkaç saat) ve dolayısıyla bir sonraki doz saati yakınsa unutulan dozu atlayınız ve programda yer alan bir sonraki normal dozu her zamanki saatinde alınız. Ancak bir daha doz atlamamaya dikkat ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VASOXEN PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

VASOXEN PLUS tedavisini sonlandırmadan önce mutlaka doktorunuza danışmaksınız.