VASOXEN PLUS 5/12.5 mg 28 film tablet Yan Etkileri

Ulagaylar Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Vasoxen Plus yan etkileri, Vasoxen Plus etkileri, Vasoxen Plus zararları, Vasoxen Plus belirtileri, Vasoxen Plus uyarılar, Vasoxen Plus önlemler, Vasoxen Plus kilo aldırırmı, Vasoxen Plus zayıflatırmı, Vasoxen Plus zehirlenmesi, Vasoxen Plus cinsellik, Vasoxen Plus sorunlar, Vasoxen Plus uykusuzluk, Vasoxen Plus bağımlılık, Vasoxen Plus bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi VASOXEN PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Nebivololün yalnız başına kullanılmasıyla rapor edilen yan etkiler: Yaygın (10 kişinin birinden az, fakat 100 kişinin birinden fazla kişiyi etkiler):

• Baş ağrısı

• Baş dönmesi

• Yorgunluk

• Alışılmamış yanma, iğneleme, gıdıklanma ya da karıncalanma hissi

• İshal

• Kabızlık

• Bulantı

• Nefes darlığı

• Ellerde ve ayaklarda şişme

Yaygın olmayan (100 kişinin birinden az, fakat 1000 kişinin birinden fazla kişiyi etkiler):

• Yavaş kalp atımı veya diğer kalp şikayetleri

• Düşük kan basıncı

• Yürürken kramp benzeri bacak ağrısı

• Görme bozukluğu

• İktidarsızlık (impotens)

• Depresyon duygusu

• Sindirim bozuklukları, mide ya da bağırsakta gaz, kusma

• Ciltte döküntü, kaşıntı

• Hava yollarının etrafındaki kaslarda gelişen ani kramplardan dolayı astımda olduğu gibi solunum sıkıntısı (bronkospazm)

• Kabuslar

Çok seyrek (1000 kişinin birinden az kişiyi etkiler):

• Bayılma

• Sedef hastalığında kötüleşme (kabuklu pembe lekeler ile karakterize bir cilt hastalığı) Aşağıdaki yan etkiler bilinmeyen sıklıkta kişiyi etkiler:

• Yaygın cilt döküntüleri ile birlikte bütün vücutta alleıjik reaksiyonlar (hipersensitivite reaksiyonları);

dudak, göz ya da dilde ani başlangıçtı şişlik ve ani nefes darlığı (anjiyoödem). Hidroklorotiyazidin yalnız başına kullanılmasıyla rapor edilen yan etkiler:

Aşağıdaki yan etkiler bilinmeyen sıklıkta kişiyi etkiler:

• Tüm vucutta allerjik reaksiyon (anafılaktik reaksiyon)

• Kalp ritim bozuklukları, çarpıntı

• Elektrokardiyogram değişiklikleri

• Ayağa kalkışta ani baygınlık, toplar damarlarda kan pıhtısı oluşumu (tromboz) ve embolizm, dolaşım kollapsı (şok)

• Kan hücre sayısında değişiklikler: beyaz kan hücrelerinde azalma, trombositlerde azalma, kırmızı kan hücrelerinde azalma, kemik iliğinde yeni kan hücresi yapımında bozukluk

• Vücut sıvılarının düzeyinde (dehidratasyon) ve kan kimyasında değişiklik; özellikle potasyum, sodyum, magnezyum ve klorür azalması ve kalsiyum artışı

• Ürik asit düzeyinde artış, gut, kan glukozunda artış, diyabet, metabolik alkaloz (metabolizma bozukluğu), kan kolesterol ve/veya trigliserid artışı

• İştah azalması, ağız kumluğu, bulantı, kusma, midede rahatsızlık, karın ağrısı, diyare, barsak hareketlerinde azalma (konstipasyon), barsak hareketlerinin olmaması (paralitik ileus), mide gazı

• Tükürük bezleri inflamasyonu, pankreas inflamasyonu, kanda amilaz (bir pankreas enzimi) düzeyi artışı

• Deride sararma (sarılık), safra kesesi inflamasyonu

• Solunum di stresi (solunum sıkıntısı), akciğer inflamasyonu (pnömoni), akciğerde fıbröz doku oluşumu (akciğer hava kesecikleri arasında sert doku birikimi), akciğerde sıvı birikimi (pulmoner ödem)

• Vertigo (baş dönmesi)

• Konvülsiyonlar (istemsiz kas kasılmaları), bilinç baskılanması, koma, baş ağrısı, baş dönmesi

• Apati (olaylara kayıtsızlık), konfüzyonel durum (zihin karışıklığı), depresyon, sinirlilik, huzursuzluk, uyku bozukluğu

• Sıra dışı yanma, iğnelenme, gıdıklanma ya da karıncalanma duygusu

• Kas güçsüzlüğü (parezi)

• Kaşıntı, mor noktalar /deride lekeler (purpura), kurdeşen (ürtiker), ciltte güneş ışığına karşı duyarlılık, döküntü, yüzde döküntü ve/veya iz bırakan kırmızı lekeler (deride lupus eritematöz), kan damarları inflamasyonu ardından doku ölümü (nekrotik vaskülit), deride soyulma, kızarma, sarkma ve sıyrılma (toksik epidermal nekroz)

• Sarı görme, bulanık görme, miyopide kötüleşme (görme bozukluğunda artış), göz yaşında azalma

• Kas spazmı, kas ağrısı

• Böbrek disfonksiyonu, akut böbrek yetersizliği (idrar üretiminde azalma ve vücutta sıvı ve atık birikimi), böbreklerin bağ dokusunda inflamasyon (interstisyel nefrit), idrarda şeker.

• Erektil bozukluk (iktidarsızlık)

• Genel güçsüzlük, yorgunluk, ateş, susuzluk

Yan etkilerin raporlanması