TYOFLEX 4 mg/2ml 6 ampül Dozu

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Tyoflex dozu, Tyoflex dozaj, Tyoflex doz aşımı, Tyoflex uygulama, Tyoflex kullanım şekli, Tyoflex kullanımı, Tyoflex kullanım süresi, Tyoflex açmı tokmu, Tyoflex nedir, Tyoflex ne için kullanılır, Tyoflex nasıl kullanılır, Tyoflex faydaları, Tyoflex etkileri, Tyoflex günde kaç kez, Tyoflex sabah mı akşam mı, Tyoflex fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Ağız yoluyla kullanım içindir.

Pozoloji:

TYOFLEX, yetişkinlerde günde 16 mg dozunda kullanılmaktadır.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Önerilen ve günlük maksimum doz, her 12 saatte bir (günde 2 kez) 2 kapsül (8 mg) yani bir günde en fazla 4 kapsül (16 mg tiyokolşikosid/gün)’dür.

Önerilen tedavi süresi 5-7 gündür, toplam tedavi süresi ardışık 7 gün ile sınırlıdır.

Önerilen dozların aşılmasından veya uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.

Uygulama şekli:

Sadece ağızdan kullanım içindir.

Kapsüller tok karnına su ile alınmalıdır.

Ağız yolu ile uygulamayı takiben diyare ortaya çıkarsa tedaviye son verilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: TYOFLEX’in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenliliği ve etkililiği incelenmemiştir.

Pediyatrik popülasyon: TYOFLEX güvenlik endişeleri nedeniyle 16 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 5.3.).

Geriyatrik popülasyon:

TYOFLEX yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Doz aşımı ve tedavisi

Tiyokolşikosid ile tedavi edilen hastalarda aşırı dozun spesifik bir semptomu bildirilmemiştir. Tedavi:

Doz aşımı olduğunda, medikal gözlem ve semptomatik tedbirler önerilmektedir. (bkz. Bölüm 5.3)