TYOFLEX 4 mg/2ml 6 ampül Ruhsat Bilgileri

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No.4 34467 Maslak/ S arıyer/İstanbul Tel: (0212) 366 84 00 Fax: (0212) 276 20 20

8. RUHSAT NUMARASI

210/81

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 11.04.2007 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ