TYOFLEX 4 mg/2ml 6 ampül Etkileşimi

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Tyoflex etkileşimi, Tyoflex etken madde, Tyoflex yardımcı maddeler, Tyoflex alkol, Tyoflex etkileşim, Tyoflex kullananlar, Tyoflex dozu, Tyoflex kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Yakın zamanlı klinik tecrübeler göz önüne alınarak, TYOFLEX, steroid olmayan antiinflamatuvar ajanlar, fenil butazon, analjezikler ve nörit tedavisinde kullanılan preparatlar,

anabolik steroidler, sedatifler, barbituratlar ve süksinil kolin ile başarılı ve güvenli bir şekilde uygulanmaktadır.

Tiyokolşikosid’in kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynısebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda,istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı, daha dikkatli olunmalı vehastanın gözlemlenmesi gerekmektedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.