TARLUSAL 5 mg 12 tablet Etkileşimi

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Tarlusal etkileşimi, Tarlusal etken madde, Tarlusal yardımcı maddeler, Tarlusal alkol, Tarlusal etkileşim, Tarlusal kullananlar, Tarlusal dozu, Tarlusal kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

TARLUSAL, plazma amionasit, serum alkalen fosfataz, üriner nitrojen, karaciğer fonksiyon testleri; koagülasyon testleri, metirapon testi, pregnandiol tayini ve tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilir.

Oral antikoagülanlarla seyrek olarak etkileştiği bildirilmiştir.

Yüksek doz oral medroksiprogesteron asetat ile eşzamanlı uygulanan aminoglutetimid, medroksiprogesteron asetatın serum konsantrasyonlarını anlamlı şekilde düşürebilir. Yüksek doz oral medroksiprogesteron asetat kullanıcılan aminoglutetimid kullanımı ile ilacın etkililiğinde azalma olasılığı konusunda uyanlmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel popülasyonlarda etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon: