TARLUSAL 5 mg 12 tablet Ruhsat Bilgileri

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

DEVA Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah.Basın Ekspres Cad.

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 08.08.1988 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ