TAMOL 500 mg 20 tablet Yan Etkileri

Sandoz Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Tamol yan etkileri, Tamol etkileri, Tamol zararları, Tamol belirtileri, Tamol uyarılar, Tamol önlemler, Tamol kilo aldırırmı, Tamol zayıflatırmı, Tamol zehirlenmesi, Tamol cinsellik, Tamol sorunlar, Tamol uykusuzluk, Tamol bağımlılık, Tamol bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi TAMOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa TAMOL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Alerjik (aşın duyarlılık) reaksiyonlar
 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özelllikle ağız veyaboğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anaflaktik şok)
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde,dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akutgeneralize eksantematöz püstülozis), deride haşlanma görünümüne benzeyenbelirtiler (toksik epidermal nekroliz), el, yüz ve ayakta dantele benzerkızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TAMOL’e karşı ciddi aleminiz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerekolabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bronş spazmı (Solunum yollarının daralmasına bağlı olarak zor nefes alma)
 • Böbrek hasarları (Çok su içme, çok idrara çıkma, ödem, gece idrara sık çıkma,idrar miktarında azalma)
 • Kan pulcuğu-sayısmda azalma (Halsizlik, solukluk, yorgunluk)
 • Akyuvar sayısında azalma (Sık enfeksiyonlara-iltihap oluşturan mikrobikhastalık-yakalanma)
 • Kan hücrelerinde azalma (Tam kan tetkiklerinde tespit edilmektedir. Halsizlik,solukluk, yorgunluk, sık enfeksiyonlara-iltihap oluşturan mikrobik hastalık-yakalanma)
 • Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı vetrombositlerin sayısında azalma belirtilerinin birlikte görüldüğütrombositopenik purpura (Kan pulcuğu sayısında azalma ile ilişkili deribulguları)
 • Karaciğer bozuklukları, siroz ve fıbroz dahil (Yorgunluk, bulantı, paslı dil,ciltte sanlık, yüzde lekeler)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide bulantısı, mide rahatsızlıkları
 • Kusma
 • İshal
 • Baş dönmesi
 • Uyku hali
 • El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritemamultiforme)
 • Bunlar TAMOL’ün hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Parasetamol nadiren allerjik ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısı görülebilir.Bu yan etkiler ilaç kesildiğinde ortadan kalkar.Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agronülositoz vakaları kaydedilmiştir.İlaca duyarlı çocuklarda deride kızarıklıklar meydana gelmesi mümkün olmakla beraber,ilacın kesilmesi ile bu belirtiler ortadan kalkar. Tedavi dozundan yüksek miktarda alındığı taktirde duyarlı çocuklarda kusma, gastrointestinal kanama, karaciğer hasarı, serebral ödem, hipoglisemi ve renal tübüler nekroz, anemi, methemoglobinemi, santral sinir sistemi stimülasyonu, epidermal nekroliz, ensefalopati, kalp aritmileri ve Stevens Johnson Sendromu gibi yan etkiler görülebilir.