TAMOL 500 mg 20 tablet Kullananlar

Sandoz Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.TAMOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TAMOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Parasetamol ya da ilacın içindeki maddelerden birine karşı aileniniz var ise
 • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz var ise
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise
 • TAMOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Karaciğer yetmezliğiniz, başka bir karaciğer hastalığınız ya da karaciğeri etkileyen bir enfeksiyonunuz (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) var ise,
 • Hafif ve orta şiddette böbrek yetmezliğiniz ya da başka bir böbrek hastalığınız var ise,
 • Kansızlığınız varsa,
 • Akciğer hastalığınız varsa,
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Ağrı kesiciler de dahil olmak üzere başka ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Parasetamol içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Gilbert Sendromu (Karaciğerin, alyuvar hücrelerinin parçalanması ile üretilen, bilirubin adındaki maddeyi gerektiği gibi işleme koymadığı, yaygın görülen, hafif bir karaciğer bozukluğuyla seyreden doğumsal ve ailevi bir rahatsızlık) adı verilen bir rahatsızlığınız var ise,
 • 3-5 gündür bu ilacı kullanmanıza rağmen yeni şikayetlerinizin olması veya ağrının ya da ateşin azalmaması durumunda,
 • Alkol kullanıyorsanız
 • Parasetamol içeren bir ürünü ilk kez kullanıyorsanız ya da daha önce kullandıysanız, ilk dozda ya da tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu durumda doktorla irtibata geçiniz. ilacı bırakarak alternatif bir tedaviye geçmeniz gerekir. Böyle bir deri reaksiyonu oluşumunda bu ilacı ya da parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalısınız. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  Bir seferde yüksek dozda ya da sürekli olarak günlük dozda parasetamol kullanımı karaciğer hasarına sebep olabilir.

  TAMOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TAMOL’ün içerdiği parasetamol alkol veya alkol içeren yiyecek/ içecek...vb (örn. bazı ilaçlar) ile birlikte alındığında karaciğerinize zarar verebilir.

  Besinler TAMOL’ün barsaklardan emilim hızını azaltabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TAMOL’ün içerdiği parasetamol anne sütüne az miktarda geçmektedir. Bu zamana kadar istenmeyen bir etki görülmemiş olmasına rağmen TAMOL'ü emzirme döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  TAMOL’ün içerdiği parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. TAMOL kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında TAMOL’ün etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaralan ilaçlar (Örn: Propantel vb.)
 • Mide boşalmasmı hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları ( Hipnotikler -benzodiazepin, diazepam, oksezepam, midazolam vb. - Barbitüratlar- fenobarbital) ve sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar- Glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin vb.)
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
 • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
 • Diğer ağrı kesici ilaçlar (Öm: Salisilatlar, NSAİİ- Diflunisa)
 • Bulantı ve kusmada kullanılan tropisetron ve granisetron (parasetamolün ağrı kesici etkisini tamamen engelleyebilir)