TAMOL 500 mg 20 tablet Dozu

Sandoz Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Tamol dozu, Tamol dozaj, Tamol doz aşımı, Tamol uygulama, Tamol kullanım şekli, Tamol kullanımı, Tamol kullanım süresi, Tamol açmı tokmu, Tamol nedir, Tamol ne için kullanılır, Tamol nasıl kullanılır, Tamol faydaları, Tamol etkileri, Tamol günde kaç kez, Tamol sabah mı akşam mı, Tamol fazla alınırsa bilgilerini içerir.

1 yaşına kadar günde 3-4 defa 1/2 ölçek 1-4 yaşına kadar günde 3-4 defa 1 ölçek 4-8 yaşına kadar günde 3-4 defa 1.5-2 ölçek 8-12 yaşından yukarı günde 3-4 defa 2 ölçek 3 yaşına kadar olan çocuklarda doktor gerekli görmedikçe kullanılmamalıdır. 10 günden fazla süreli kullanım için mutlaka doktora danışılmalıdır. AŞIRI DOZ ve TEDAVİSİ : Çocuklarda 150 mg/kg'dan az akut aşırı doz alımında karaciğer toksisitesi görülmemiştir. Olası bir karaciğer toksisitesinin erken semptomları bulantı, kusma, aşırı terleme ve fenalık hissidir. Klinik ve laboratuvar bulguları 2-3 güne kadar çıkmayabilir. İlacın toksik dozlarda alımından sonraki 2-3 saat içinde bulantı, kusma, karın ağrıları oluşur.Methemoglobinemi, deri, mukoza, tırnaklarda siyanoz, ağır vakalarda SSS stimulasyonu, daha sonra depresyon, stupor, hipotermi, çabuk soluma, düzensiz hızlı ve zayıf nabız, düşük kan basıncı, dolaşım yetmezliği, koma, hepatik nekroz, sarılık, geçici azotemi, renal tübüler nekroz, hipoglisemi, metabolik asidoz, serabral ödem görülebilir.İlaç henüz alınmışsa, ipeka şurup ile kusturma veya gastrik aspirasyon ve lavaj yapılmalıdır. Antidot olarak 16 saat içinde asetil sistein veya metionin verilmelidir.Aktif kömür ve toz katartikler, oral verilen asetilsisteinin absorpsiyonunu azaltabileceğinden, bu maddelerin uygulamasından kaçınılmalıdır.Hemodiyaliz,hemoperfüzyon yapılabilir.Peritoneal diyaliz etkisizdir.