RINGER solüsyonu 1000 ml (cam şişe) setsiz İçeriği

Polifarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Ringer içeriği, Ringer formülü, Ringer içerik, Ringer içindekiler, Ringer yardımcı maddeler, Ringer bileşenleri, Ringer Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

RİNGER solüsyon (Cam şişede)

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin maddeler:

Her 100 ml çözelti:

Sodyum klorür: 0.86 g

Potasyum klorür: 0.30 g

Kalsiyum klorür: 0.33 g

Çözeltideki elektrolitlerin miktarı:

Sodyum (Na+) Potasyum (K+) Kalsiyum (Ca++) Klorür (Cl-)

mmol/l: 147 4 2.25 155.5

mEq/l: 147 4 4.5 155.5

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.