RINGER solüsyonu 1000 ml (cam şişe) setsiz Kontrendikasyonları

Polifarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Ringer Kontrendikasyonları, Ringer Sakıncaları, Ringer etkileri, Ringer alerji, Ringer kullanım alanları, Ringer zararları, Ringer belirtileri, Ringer kullanım süresi, Ringer kullanım şekli, Ringer etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

Çözelti aşağıdaki durumlardaki hastalarda kontrendikedir.

- Ekstraselüler hiperhidrasyon ya da hipervolemi

- Hipertonik dehidratasyon

- Hiperkalemi

- Hipernatremi

- Hiperkalsemi

- Hiperkloremi

- Şiddetli böbrek yetmezliği (oligüri/anürinin eşlik ettiği)

- Dekompanse kalp yetmezliği

- Şiddetli hipertansiyon

- Genel ödem ve assitle seyreden siroz durumları