RINGER solüsyonu 1000 ml (cam şişe) setsiz Kullanımı

Polifarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.RINGER nasıl kullanılır ?

RINGER SOLÜSYONU’nu hangi dozda kullanacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • Uygulanacak RINGER SOLÜSYONU miktarı kişiye ve duruma bağlı olarak değişir.
  Doktorunuz ağırlığınız, yaşınız ve tıbbi durumunuza göre ne kadar RINGER SOLÜSYONU kullanmanız gerektiğini belirleyecektir.
 • Doktorunuz RINGER SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
  Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.
 • Uygulama yolu ve metodu

  RINGER SOLÜSYONU damar içine (toplar damarlarınıza) uygun bir plastik set aracılığıyla uygulanır (intravenöz infüzyon yoluyla uygulama).

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda ilacın dozlarının ve uygulama süresinin ayarlanması gerekebilir.

  Eğer RINGER SOLÜSYONU’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla RINGER kullanırsanız

  RINGER SOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  RINGER SOLÜSYONU size kullanmanız gerekenden fazla uygulanmışsa ya da uygulama çok hızlı yapılmışsa aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

 • Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşırı yüklenmesi
 • Kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtiler
 • Kaslarda zayıflık
 • Hareket edememe / felç durumu (paralizi)
 • Düzensiz kalp atışları (kalpte aritmi)
 • Kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması)
 • Kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatı tehdit eden bir durum)
 • Bilinçte bulanıklık
 • İştahta azalma (anoreksi)
 • Bulantı
 • Kusma
 • Kabızlık
 • Karın ağrısı
 • Kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları
 • Çok miktarda su içme (polidipsi)
 • Normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)
 • Böbreklerde kalsiyum birikimine bağlı böbrek hastalığı (nefrokalsinoz)
 • Böbrek taşları
 • Koma (bilinç kaybı durumu)
 • Ağızda tebeşirimsi tad
 • Yüz ve boyunda kızarma
 • Derideki kan damarlarında genişleme
 • Yorgunluk, bilinçte bulanıklık, uyuşukluk ve sık soluk alıp verme gibi kanınızın daha asit hale gelmesine (asidoz) ilişkin belirtiler
 • Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır.

  RINGER SOLÜSYONU size aşırı dozda uygulanmadan önce içine ilaç katılmışsa, bu ilaç da belirtilere yol açabilir. Görülebilecek bu belirtiler neler olduğunu öğrenmek için eklenen ilacın Hasta Kullanma Talimatı’na bakınız.

  RINGER'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  RINGER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.