RINGER solüsyonu 1000 ml (cam şişe) setli Etkileşimi

Polifarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Ringer etkileşimi, Ringer etken madde, Ringer yardımcı maddeler, Ringer alkol, Ringer etkileşim, Ringer kullananlar, Ringer dozu, Ringer kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

- Sodyum ve su retansiyonuyla ilişkili (ödem ve hipertansiyonla birlikte) kortikoidler/steroidler ve karbenoksolon.

Çözeltinin içerdiği potasyumla ilişkili etkileşimler:

- Potasyum koruyucu diüretikler (tek başına ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren).

- Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve muhtemelen anjiotensin II reseptör antagonistleri.

- Takrolimus, siklosporin (plazmadaki potasyum konsantrasyonunu arttırırlar ve

hiperkalemik etkilerin artacağı böbrek yetmezliği durumlarında potansiyel olarak fatal hiperkalemiye neden olabilirler).

Çözeltinin içerdiği kalsiyumla ilişkili etkileşimler:

- Etkileri kalsiyum varlığında artan ve ciddi ya da fatal kardiyak aritmilere neden olabilen digital grubundan glikozitler.

- Kalsiyumla birlikte uygulandıklarında hiperkalsemiye yol açabilecek tiazid grubu

diüretikler ya da D vitamini.

- Kalsiyumla birlikte uygulandığında fatal olabilen seftriakson-kalsiyum tuzu