RINGER solüsyonu 1000 ml (cam şişe) setli Kullananlar

Polifarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.RINGER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RINGER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Kortikosteroidler (iltihaplanmaya karşı kullanılan bir grup ilaç)
 • Karbenoksolon (mide ülserini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç)
 • Bu ilaçlar vücutta sodyum ve su birikimine neden olarak deriniz altında sıvı birikimine (ödem) ve kan basıncınızın yükselmesine (hipertansiyon) yol açabilirler.

  Aşağıda ilaçlar kanınızdaki potasyum düzeylerini yükseltebilir. Bu yükselme yaşamınızı tehdit edebilir. Eğer sizde bir böbrek hastalığı varsa potasyum düzeylerinde yükselme daha yüksek olasılıkla görülebilir.

 • Potasyum tutucu diüretikler (amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar) (Bu ilaçların diğer ilaçların bileşiminde de bulunabileceğini unutmayınız).
 • Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılırlar)
 • Anjiotensin II reseptör antagonistleri (yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılırlar)
 • Takrolimus (nakledilen organların reddini engellemek ve bazı deri hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç)
 • Siklosporin (nakledilen organların reddini engellemek için kullanılan bir ilaç)
 • RINGER SOLÜSYONU’nu etkileyebilecek ya da çözelti tarafından etkilenebilecek diğer ilaçlar şunlardır:

 • Hidroklorotiyazid veya klortalidon gibi tiyazid grubu idrar söktürücüler
 • D vitamini